Friday, April 20, 2007

من کیم!؟

به عبارت پیچیده!:
من منم چون پشه ای برسطح آب
...من منم دیوانه رندی پُر شتــــــاب
......از پس کوه تیــــان شـــان رخ نما
.........آمده بهر مداوای ســـــــــــــــرآب*
............عشق را خواهم که طرحــی نو زنم
...............دین عصیانگر برم سنگین به خواب
..................عقل و منطق را نهیــبـی خوش نهم
.....................با تـــمـــدن نـــــــــــرد بازم پُر عتاب
........................گر تو هم چون من به فکر خانـــه ای

...........................باش همـــــراهم به دنبال ســــــــراب** 
.
به عبارت ساده تر یک نپتیست "Ne.P.T.ist" (چند خدای گرا ی نوین) هستم!
و به عبارت خیلی ساده آدمی هستم 
"Positivist" ثبوت گرا، 
"Pragmatist" عمل گرا، 
"Tolerant" اهل مدارا و نتیجه گیری، 
"Utilitarian" سودمند گرا، 
"Pluralist" کثرت گرا و سکولار، 
و البته فراتر از همه موارد بالا
"Optimist"  امیدوار...(مخصوصن نسبت به زنده شدن دوباره ایران). 
خوشحالم از اینکه گوشه ای دنج از این فضای مجازی اینترنت را در اختیار دارم که می توانم خود را لااقل با همزبانانم قسمت کنم.
و در نهایت باید بگویم که حد شعور من هم در حد شعار زیر است:
زنده باد انسانیت
زنده باد طبیـعت
و
زنـــده باد آزادی
____________________________________________
*- خطای دید
**- چشمه، سر منشاء رود 

No comments: