Saturday, October 31, 2009

زن و عقب ماندگی


چه نعمتی است این مستندهای بی بی سی. چه فیلمهای مستند بی نظیر حیات وحش، چه علوم طبیعی و چه مردم شناسی اش. در همه این زمینه ها هر مستند این بنگاه خبری در حکم یک وعده خوراک ناب مغز است. درود بسیار بر خالقین و سرمایه گذارانش و البته نوش جان هر کس که می بیند (جمعه ها ساعت 21:00 به وقت ایران).

اما آنچه مرا بر آن داشت تا این سطور را فی الفور اینجا بنویسم مستند دیشب 8 آبان بود در موردعربستان سعودی. فیلمی که برای اولین بار پس از سی سال مرا بر آن داشت تا بگویم "ای بابا صد رحمت به اسلام مدل ایرانی"!!...صحنه های فوق العاده چندش آور و دهشتناک از زندگی زنانی که مدرن ترینشان تنها دو چشم را از کفن سیاه رنگ پیچیده به دورشان بیرون می گذارند و به اصطلاح "زندگی می کنند".
داستان از اینجا آغاز میشود که ملک عبدالله که به نسبت پادشاهان قبلی آل سعود انسان روشن تری است بالاخره تصمیم می گیرد اجازه تهیه فیلمی مستند از اوضاع و احوال داخلی این کشور توسط خارجیان تهیه شود. ایشان یکی از برادرزاده هایش را پیشنهاد می کند برای تهیه این مستند که هم او والی یکی از ولایات است و نظرات دولت را در فیلم منعکس می کند و هم بواسطه برخوردهای مردم با وی دوربین می تواند به درون مردم (البته دستچین شده) رفته و به اصطلاح نظر مردم را هم منعکس نمایند.
جایی از این فیلم می بینیم که این شاهزاده آل سعود رو به دوربین می گوید: (نقل به مضمون) "غربیها نمی توانند متوجه بشوند که این خود "مردم ما" هستند که با آزادی و دموکراسی مدل غربی مشکل دارند و نه حکومت ما! همه ما بدنبال دستیابی به "پیشرفت علمی و تکنولوژی" غرب هستیم که روز به روز در حال گسترش است ولی این یک واقعیت است که 85 درصد مردم ما دموکراسی را بر نمی تابند. نمی خواهند زنها رانندگی کنند یا پوشش آزاد داشته باشند یا پلیس مذهبی برچیده شود... " او همچنین انگار که برای آن 85 درصد مهمل و من در آوردیش، یک مثال و مصداق عالی هم یافته باشد ادامه داد : " ایران را نگاه کنید. یک اقلیت 15 درصدی می خواستند ایران متجدد شود و مدرن... حجاب برچیده شد... حتی در سفارتهای ایران مشروبات الکلی سرو میشد...اما در نهایت چه شد!؟...(با یک حالت وجد در چهره) حالا بروید و ایران رانگاه کنید ". این جمله آخرش مثل پتک بر سرم فرود آمد و با خود گفتم لااقل از همین یک دریچه کوچک که در اینترنت دارم بیایم و فریاد بزنم که:
ای شیخ! میدانستی که ابتدا باید کلیه حقوق حقه ملت را به ایشان آموخت و این آموزش هم بر عهده دولت و نخبگان است. و عامه ملت تنها پس از دانستن حقوق واقعی خود است که باید راجع به آن نظر بدهند وگرنه میشوند مانند انقلابیون ایرانی مدل 1979؟
ای شاهزاده سعودی! اصلن میدانستی پیشرفت فنی و علمی "هرگز" بدون پیشرفت اجتماعی میسر نیست و پیشرفت اجتماعی هم "هرگز" بدون آزادی زن؟ میدانی اگر زن را ببندی هرگز نمی توانی روی سعادت را ببینی و مدام در عقب ماندگی درجا میزنی و میدانی اساسن عقب ماندگی جوامع دینی تنها به خاطر محدود نگاه داشتن زنان است؟
اصلن میدانی که زن نیمه آدم است و آدم بدون زن، آدم نمیشود.
ولی واقعن برایت متاسفم شیخ. چون نمیدانی!...
پس از این فریاد که تقدیم می کنم به تمام زنان دربند کشورهای عقب مانده علی الخصوص زنان عربستانی، کمی خیالم آسوده تر شد. حالا با خیال راحت به فعالیت همیشگی ادامه میدهم...

1 comment:

گشتاسب said...

در جواب دولت آخوند محور کودتایی که قصد دارد مدارس را به حوزه تبدیل کند:
http://www.youtube.com/watch?v=5J3RYDV14Lc