Wednesday, July 13, 2016

اتاق فکر برای خاموش کردن افکار!

دقیقن نمیدانم چه شده، ولی از سال 1388 به اینور اوضاع مثل قبل نیست.
یه چیزی این وسط اشتباهه.
یه حسی بمن میگه اوضاع شدید داره کنترل میشه.
گویی اتاقهای فکری (حدس میزنم با کمک تاواریشهای شاگردی کرده در مکتب استالین) بصورت کاملن مخفی شکل گرفته  تا مردم و خصوصن جوانان را از تفکر به مسائل مهم مملکتی دور کنه و ذهن اونها را از باغ در بیاره و بفرسته تو محاق!
ابتدا دست گذاشته اند روی دنیای هنر دنیایی بسیار فراگیر و متاسفانه با مجریانی کم خرد.
برنامه های تلویزیونی خندوانه و دورهمی را ببینید!
پرمخاطب ترینها و مثلن خنده آورترین ها.
بیشرفها انسان را یاد فیلم بازی گرسنگان "Hunger Games" می اندازند.
بله بخندید!
به بدبختی خود بخندید.
به حماقت خود در زندگی زیر یوغ ملای مذهب بخندید.
به شلوار جین و مد روز و روابط آدمها بخندید.
تف به شرف نداشته ات مدیری که اثرات مخرب تو روی جوانا بمراتب از هزار مذهب و افیون بدتر است.
خواننده های ساخته شده را ببینید.
روباتهای کد گذاری شده برای شاد کردن مجازی ملت.
آهنگهای برادران خسروی را ببینید.
سیروان و زانیار.
اون یکی میگه دوست دارم زندگی رو. این یکی میگه همینکه صبح از خواب پا میشم یعنی میلیونرم!
دست بیشرفهای روس درد نکنه.
خوب بخشی از مثلن هنرمندان ملت را با بازی نرم "شاد کن و بی خیال کن و از صحنه معاملات اجتماعی دکش کن"! به جان خود ملت انداخته اند و حق حساب حکومت را میگیرند و حکومت را تثبیت کرده اند.
هر از چندی هم البته چار تا ماکت موشک نمایش می دهند و متعاقبش فحش به دنیا که "فقط ما خوبیم" و مدافع حرم بازی و ...
خلاصه که صد رحمت به انعام.
ما عوام کالانعام هم نیستیم که بز و گوسفند یه بع بعی می کنند.
اما ما ساکن و خموش همینقدر که زنده ایم باید شکر کنیم.
حالا شکر چی را
من نمیدانم...No comments: