Wednesday, July 1, 2009

امروز فقط اتحاد

درود بر کلیه کسانی که به رژیم غاصب اسلامی ایران اعتراض کرده و می کنند. از سلطنت طلب تا مجاهد و فدائی خلق. از کمونیست تا مشروطه خواه. از جمهوری خواه تا نهضت آزادی. از توده ای تا حزب اعتماد ملی و از میرحسین و کروبی تا رضا پهلوی و همه و همه و همه.
هرکس می گوید حق اعتراض فقط مال یک طیف و یک قشر و یک گروه خاصه من به شما ثابت می کنم که یا بسیار نا آگاهه یا بسیار مغرض!
اعتراض به غاصبین ایران حق تمام کسانیست که شناسنامه ایرانی دارند در وهله اول و حق تمام آزادیخواهان دنیاست در وهله بعد. بستر خیزش و حیطه جنبش آزادی خواهی و حق طلبی ملک طلق هیچ کس نیست. ملت ما بدنبال روزنه ایست برای حق طلبی. میخواد این روزنه را میرحسین باز کنه، رفسنجانی باز کنه، رجوی باز کنه و یا حتی خود خامنه ای!
ما تا کی باید چوب تفرقه را بخوریم؟! شعورمون را به کار بندازیم. در فردای آزادی هر کسی را می توان متمدنانه بازخواست کرد اما امروز فقط اتحاد!

2 comments:

Anonymous said...

دوست ندیده و نشناخته ام ،از اینکه هموطنی جون تو دارم که اینگونه می اندیشد بخود می بالم . دستت را می فشرم و رویت را می بوسم . به امید اینکه نسل ما و نسل دیروز همه به حقیقتی که گفته ای ایمان بیاورند

مهرداد said...

من هم از اینکه هموطنی چون شما دارم متقابلن افتخار می کنم. امیدوارم حاکمیت فردای ایران به دست افراد آزاد اندیش و تکثرگرا بیفته. مطمئنم که در آن صورت رسیدن به رفاه و آزادی حتی در کوتاه مدت هم میسر است. پاینده باشید